dinsdag 15 maart 2011

Healing RoomsHet lijkt zoeist naiefs, dat bidden voor heling. En dan geloven dat het ook echt werkt. Dat er een God is die ons lief heeft en daarom door mensen heen werkt om aan onze genezing te werken. Het lijkt allemaal wat te simpel.......

Maar wat een wonderen gebeuren er toch elke keer weer.

Gisteravond werd mijn hart in het licht gezet, en alle pijn en verdriet van mijn relatie met mijn ex-man werd zichtbaar en voelbaar gemaakt. Het golfde zo naar buiten toe, door die deur die al een decennia op het grote slot zat. Ik besefte me op dat ogenblik dat ik de hoop op helen jaren terug al had opgegeven. Ik wist niet eens dat ik nog zoveel verdriet in mij had zitten. Ik dacht dat ik met het loslaten van mijn ex al een heel eind gekomen was.


Al die boosheid die ik steeds voelde bedekte al die pijn die er nog steeds zat. Het voelde letterlijk als een mes in mijn rug. Precies daar waar je hart zit. En ik mocht het nu gaan loslaten. Alles werd zo in het licht gezet en ik werd overspoeld met troost door de harten en handen heen van de mensen die voor mij aan het bidden waren. Zo'n mooi moment, zo'n bevrijding., zoveel genade....

Ik dank Hem oneindig voor zoveel troost, zoveel liefde voor MIJ. Dat ik in Zijn ogen zo bijzonder ben dat Hij het nodig vindt om mij te troosten, te genezen, te helpen, omhoog te tillen zo Zijn koninkrijk in. Ik word daar stil van.


het ontroert me.
Het troost me.
Het geeft me kracht.
Zijn plan moet wel groot zijn,
dat Hij zover gaat om mij uit de modder te halen,
ik kan niet anders dan mij daaraan over te geven.
_______________________________________________
It's just like something infantile, this praying for healing. And then even believing it will work also. That there is a God who loves us and wants to heal us through prayer.
It's just a bit to simple.
But what miracles do happen everytime I go to the healing rooms.
Last night, my heart was put in the light and all the pain and sorrow of my relationship with my ex-husband became visible and tangible. It all gushed out of the door wich had been locked for a decennia. I realised at that moment that I had given up hope for healing many years ago .I didn't even know I had so much grief left.I thought I had come a long way letting go of my ex.
All the anger I had felt covered all the grief I still had. It litterally felt like the knive in my back, there where the heart is. I could let it go now. Everthing was put in the light and I was overwhelmed by the encouragement through the hands and hearts of the persons who prayed for me. It was such a beautifull moment, so liberating, so much merci....
I thank Him deeply for the encouragemt, the love He poures out over ME.That He thinks me so special for Him to comfort , guide and lift me up into his Kingdom. It leaves me speechless.
It touches me.
It comforts me.
It gives me strenght.
His plan with me must be big,
that He will go all this way to get me out of the mud,
I cannot help but surrender.
~

1 opmerking: