zondag 9 januari 2011

~Gedoopt/ Baptism~

She by Bibje


Vandaag was het dan zover.
Wat ik 20 jaar geleden al vertelde aan mijn moeder heb ik nu echt gedaan!
Ik ben gedoopt.
Ik heb mijn hele ziel en zaligheid laten zuiveren door onderdompeling in het water.
Ik kan nog niet zeggen hoe ik me nu voel en wat er veranderd is, het is allemaal zo overweldigend geweest. De getuigenis, de onderdompeling in brrrrrKOUD water , de gebeden daarna, de zalving en de indaling van de Heilige Geest. De felicitaties en de kadootjes die ik niet verwacht had maar OOOOOOOO wat mooi!!! Al die mensen die me zoenden en omhelsden. De tranen van mijn oom. De zon buiten en dat warme gevoel wat ik had en nog steeds heb. Al die woorden die over mij zijn uitgesproken, al die beloftes in Jezus naam. Ik moet het eerst laten bezinken, tot me door laten dringen.
Wat is er nu eigenlijk anders?
Ik ben alleen koppie onder gegaan.

En toch,
stond de wereld even stil,
tikte de klok even niet maar was er eeuwigheid,
ging de hemel open,
en werd ik een ander mens.

______________________________

Today was the day.
What I told my mum 20 years ago I wanted to do, I did this very day!
I've been baptised.
I gave heart and soul to be purified in the water.
I can't tell you how I feel and what has changed, it's been all so overwhelming. The testimony, the emersion in brrrrrrr COLD water, the prayers after, the anointing and the descent of the Holy Spirit. The congratulations and the gifts wich i did not expect but OOO they are so beautifull!!! Al the people who kissed and hugged me. The tears of my uncle. The sun outside and that warm feeling I had and still have. All those words pronounced over me, all those promisses in Jesus name. I have to let it sink in.
Because what really is different from this morning?
I only went for a dip, didn't I?

And yet,
the world stood still for a while,
the clock stopt ticking, eternity was there.
Heaven opened up,
and I became different person.....

~

Geen opmerkingen:

Een reactie posten