zondag 20 maart 2011

Weetje je nog/ Do you remember

"Weet je nog mam, dat we altijd als we bij oma waren mochten blijven eten. Dat ze dat zo gezellig vond. En dan mochten broer en ik altijd spelen op de grote slaapkamer en dan gingen we televisie kijken en ik ging kleuren of een boek lezen. En ik mocht altijd blijven logeren, en dan was het heel gezellig he mam. Weet je dat nog?"

Nou en of ik dat nog weet.

Dat ik toch zeker 5 keer in de week met mijn mand met eten naar mijn moeder ging en daar kookte en dat we dan samen aten. Dat ik daarna de afwas met haar deed en we samen de dag doornamen daar in de keuken. Zoals we al deden sinds ik een klein meisje was. Die keuken kent al onze blijdschap en verdriet.

Ja, dat weet ik nog!

Dat ik mijn haakwerkjes meenam en later mijn Art-Journal, en dat ik dan lekker in DE STOEL hing terwijl zij tv keek met de kinderen. Onderwijl mokken vol thee sippend. 'T is nog maar een ruim jaar geleden, maar het lijkt al eeuwen voorbij te zijn. Erger nog, het is een ander leven.

"Ik mis haar mam",zei ze er achteraan.

"Ja, ik ook."


____________________________________


"Do you remember mum, how we used to stay for diner as we visited gran. That we found it so cosey. And how me and brother were allowed to play in the geustroom and watched the telly and me colouring or reading my book. How I stayed over there and how much fun I had. Do you remember?"

Yeah I do remember that.

How we went at least 5 times a week, me and my basket full of food, to cook us dinner.How we used to eat together. Doing the dishes together and talk about the remaining day in the kitchen. Like we used to do ever since I was a little girl. That kitchen has heared so many of our stories of gladness and sorrow.

Yes I do remember!

How I took my crochet with me and later on my art-journals and sit in THAT CHAIR while she watched the telly with the kids. Meanwhile sipping big mugs of tea. There's only a year past, and yet it feels like ages. Even worse, it'sa totallt different life.

"I miss her mum."

"Me to."

dinsdag 15 maart 2011

Healing RoomsHet lijkt zoeist naiefs, dat bidden voor heling. En dan geloven dat het ook echt werkt. Dat er een God is die ons lief heeft en daarom door mensen heen werkt om aan onze genezing te werken. Het lijkt allemaal wat te simpel.......

Maar wat een wonderen gebeuren er toch elke keer weer.

Gisteravond werd mijn hart in het licht gezet, en alle pijn en verdriet van mijn relatie met mijn ex-man werd zichtbaar en voelbaar gemaakt. Het golfde zo naar buiten toe, door die deur die al een decennia op het grote slot zat. Ik besefte me op dat ogenblik dat ik de hoop op helen jaren terug al had opgegeven. Ik wist niet eens dat ik nog zoveel verdriet in mij had zitten. Ik dacht dat ik met het loslaten van mijn ex al een heel eind gekomen was.


Al die boosheid die ik steeds voelde bedekte al die pijn die er nog steeds zat. Het voelde letterlijk als een mes in mijn rug. Precies daar waar je hart zit. En ik mocht het nu gaan loslaten. Alles werd zo in het licht gezet en ik werd overspoeld met troost door de harten en handen heen van de mensen die voor mij aan het bidden waren. Zo'n mooi moment, zo'n bevrijding., zoveel genade....

Ik dank Hem oneindig voor zoveel troost, zoveel liefde voor MIJ. Dat ik in Zijn ogen zo bijzonder ben dat Hij het nodig vindt om mij te troosten, te genezen, te helpen, omhoog te tillen zo Zijn koninkrijk in. Ik word daar stil van.


het ontroert me.
Het troost me.
Het geeft me kracht.
Zijn plan moet wel groot zijn,
dat Hij zover gaat om mij uit de modder te halen,
ik kan niet anders dan mij daaraan over te geven.
_______________________________________________
It's just like something infantile, this praying for healing. And then even believing it will work also. That there is a God who loves us and wants to heal us through prayer.
It's just a bit to simple.
But what miracles do happen everytime I go to the healing rooms.
Last night, my heart was put in the light and all the pain and sorrow of my relationship with my ex-husband became visible and tangible. It all gushed out of the door wich had been locked for a decennia. I realised at that moment that I had given up hope for healing many years ago .I didn't even know I had so much grief left.I thought I had come a long way letting go of my ex.
All the anger I had felt covered all the grief I still had. It litterally felt like the knive in my back, there where the heart is. I could let it go now. Everthing was put in the light and I was overwhelmed by the encouragement through the hands and hearts of the persons who prayed for me. It was such a beautifull moment, so liberating, so much merci....
I thank Him deeply for the encouragemt, the love He poures out over ME.That He thinks me so special for Him to comfort , guide and lift me up into his Kingdom. It leaves me speechless.
It touches me.
It comforts me.
It gives me strenght.
His plan with me must be big,
that He will go all this way to get me out of the mud,
I cannot help but surrender.
~

vrijdag 11 maart 2011

Retourtje Hemel

Schreef ik vanmiddag nog over mijn wensen, sta ik nu stil bij de verjaardag van mijn moeders sterven. Het klinkt bijna gezellig....maar dat is het niet. Vorig jaar rond deze tijd zat ik naast haar bed op de IC en hield ik haar in mijn armen, terwijl zij wanhopig streed tegen de pijn en de benauwdheid. Had ik net mijn kinderen overgedragen aan mijn vriendin, zij hadden al ongeveer afscheid genomen. Probeerde ik vrede te hebben met het onherroepelijke 'wees' worden. Met het nooit meer samen, nooit meer zij en ik, nooit meer wij, gewoon nooit meer zijn.

Ik heb dus nog 1 grote grote wens: Een retourtje Hemel......of liever zelfs een abonnement. Zou dat kunnen God? Mag ik dan de eerste zijn die heen gaat en weer terug komt? En weer heen gaat en weer terug komt? Elke week bijvoorbeeld? Zodat ik even bij kan kletsen, bij kan knuffen, bij haar kan zijn? Gewoon, omdat ik haar zo mis.

Ik weet wel , het verdriet wordt al minder scherp. En ik ben zelfs dagen gewoon weer ongeveer gelukkig. Ik doe weer dingen voor later, en ik maak weer plannen. Ik kan af en toe best wel weer stralen en ik heb er zelfs soms best wel weer zin in. Ja hoor God, echt wel. Het is gewoon, dat ik niet zo lang wachten wil!

donderdag 10 maart 2011

Wensenlijstje / WishlistEen deel van mijn bijdrage op http://www.mamsatwork.nl/.
Ik ben de afgelopen weken bezig geweest mijn Bib-art site te vullen met nieuw werk. Zo heb ik nieuwe kinderschilderijtjes geplaatst(zie boven)en heb ik de serie 'Genesis' op de site gezet. Tegenwoordig wordt er dan gelijk een berichtje op de facebook en twitter gezet dus heb ik veel meer bezoekers gehad op mijn site. De vorige maand bijna 500 en nu zit ik al op de 367...ik wil voor de duizend gaan!


Wat ik ook wil is een geheel nieuwe website, een echte waarin blog, webwinkel,virtuele gallerie samen gaan. Geen idee waar ik beginnen moet en geen idee hoe het eruit moet gaan zien maar ik laat het idee nu rijpen in mijn hart. En ga op zoek naar info.....


Verder heb ik wilde wensen in gebed gebracht;,

-een prentenboek met mijn kinderschilderijtjes.

-mijn mooiste schilderijen als vloerkleed (de hartenserie)

lijkt me echt geweldig om een Bib op de vloer te zien.

-skins voor de laptop en mobieltjes (hartenserie)

-een ansichtkaartenserie.

-een serie ruimtelijke werken.


Het zijn zomaar wat ideetjes, die ik de komende maanden ga uitzoeken en uitproberen. In de tussentijd blijf ik mijn Bib-art promoten. 1000 bezoekers deze maand.......en dan elke maand een verdubbeling. Ik ga ervoor!!!!!!_______________________________________

This is a part of my contribution to the mamsatwork site.
I spend the last few weeks putting new works on my Bib-art site. I have added childrens-paintings and my Genesis series to the site. Since we have the feature of connecting with twitter and facebook on the account, I had al lot more visitors on my site. Last month I had 500 visitors from all over the world. now I have had already 376 visitors. This month I want to reach the thousand!


I also want a complete new website with the possibillity to blog about, sell and expose my works, all in one.i don't have a clou where to start and how3 it should look like, but the thought is ripening in my heart. I will keep looking for info though ;-)I also have put some wild ideas in my prayers lately;

- a picurebook with all my childrenspaintings.

-my lovely hearth paintings as a carpet, like a persian. All lush and soft.

-skins for laptops and cellphones, from the same series of paintings.

- A series of postcards.

- sculptural works.


These are just some of the ideas I will try to work out over the next months. In the meantime I'll go on with my Bib-art promotion. A thousand visitors this month is my goal....and then doubling each month. I go for it!!!


~