Bibjes Goede DoelWat je zaait dat oogst je,
hier zaai ik zaadjes voor een beter leven.
Waar je je aandacht op vestigt zal groeien,
hier heb ik aandacht voor hulp aan zij die het nodig hebben.
Dit is de pagina die ik wijdt aan het Goede Doel!

Onderstaande is een lijst met Goede Doelen, die mijn warme aandacht hebben. Ze zijn klein en simpel en toch van onschatbare waarde. Daarom mijn vraag om uw bijdrage daarin te leveren. Zodat we samen de zaadjes voor een beter leven op aarde planten en liefde, verdraagzaamheid, comapssie, vrede en veiligheid oogsten.
Dank U wel! Dank U wel! Dank U wel!

Mocht u zelf nog een goed initiatief weten, hoor ik dat graag.

Zaden voor Leven
Een initiatief van een Belgische professor die zaad inzamelt en dit doorstuurt naar vluchtelingenkampen in de derde wereld om zo moestuinen aan te leggen. Zo hebben de mensen vers voedsel en ook zijn ze niet volledig afhankelijk van voedselhulp. Hun afhankelijkheid en machteloosheid wordt zo omgezet ik kracht en daden. U verzamelt de zaden uit uw groenten en fruit. Voor meer informatie:
Natuurlijk zou zoiets ook kunnen voor Nederland/Belgie zelf, voor de voedselbank bijvoorbeeld. Dat bij elk pakket een verzameling zaadjes gegeven worden. Zodat de mensen die nu nog volledig afhankelijk zijn dan ook een stukje kracht terug kunnen vinden.......
Navdanya
Navdanya's missie is het ondersteunen van lokale boeren, redding en de instandhouding van gewassen en planten die tot uitsterven worden bedreigd en deze beschikbaar stellen via direct marketing; ter bescherming van de natuur en de rechten van mensen om kennis, biodiversiteit, water en voedsel.
Hun doel is het bevorderen van vrede en harmonie, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Zij streven ernaar om deze doelen te bereiken door middel van het behoud, vernieuwing en verjonging van de gaven van de biodiversiteit die we hebben ontvangen van de natuur en onze voorouders, en deze geschenken als commons te verdedigen.

Ouderenfonds
Meer dan 200.000 ouderen in Nederland voelen zich extreem eenzaam. Zij krijgen maar één keer per maand bezoek... één keer per maand! Steun hen zodat zij ouderen kunnen blijven helpen.
http://www.ouderenfonds.nl/


Kiva
Microkredietjes voor arme mensen in de derdewereld die geen lening kunnen krijgen van de grote banken. Uw geld komt samen met dat van andere investeerders terecht bij mensen, die een kleine ondernemeing willen beginnen om zo in hun onderhoudt te kunnen voorzien.
http://www.kiva.org/