maandag 31 januari 2011

Drie weken / Three weeks


Het is alweer drie weken geleden.
Drie weken van zuivering.
Drie weken van heel hard groeien en heel hard ontdekken.
Hoe diep ik erin gezeten heb en hoe veel ik nog op te ruimen heb.
Elke dag krijg ik wel een openbaring lijkt wel en elke dag moet ik weer opnieuw mijn positie voor God innemen.
Waar sta ik nu in mijn leven?
Waar wil ik heen?
Welke kant word ik op gestuurd?
Het is een groot avontuur en ook best wel eens een angstig avontuur. Ik moet loslaten wat ik zo krampachtig vasthield, uit angst ten onder te gaan.(lees ziek te blijven/worden/dood te gaan) Ik mag vertrouwen dat ik dat alles helemaal niet nodig heb om ten volle te leven. Ik mag de vrijheid en de vreugde die mij is beloofd gewoon pakken. Ik mag dus opruimen. En het gekke is dat ik nu besef dat dat al een tijdje gaande was. De weg was al bereid. Nog niet bewust, maar er waren al heel wat zaadjes gezaaid in mijn hart. Ik had al dingen losgelaten. Ik had al afstand genomen. En nu is de tijd gekomen om het ook allemaal op te ruimen.
Dozen vol staan al klaar,
en ongetwijfeld komen er nog meer dozen bij.
De eenvoud die ik nastreefde al die jaren, die is nu begonnen, met het opruimen van alles wat mij heeft gebonden aan angst en afhankelijkheid. Ik hoef het niet zelf te doen,
het is al gedaan voor mij,
al wat ik mag doen is er naar uitreiken._________________________________________
It's been three weeks.
Three weeks of purification.
Three weeks of growing and discovering.....
How deep I have been in it all and how much I have to get rid of.
Everyday I have a revelation, and everyday I have to take my position before God again.
Where am I In my life?
Where do I want to be?
Where is God leading me?
It's a huge adventure and a scary one. I have to let go what I held so anxious in my hands(so scared to become ill, stay ill or even die) I may trust in God, I don't need this! In him I can live fully and the freedom and joy that was promissed me is there for me to reach forward to.
So I may clear all the clutter. And the strange thing is, He sowed his seeds in my heart a long time ago. The road was already prepared. I had it al hidden away in boxes and sideboards. Now is the time for it all to clear.
Boxes full of it are awaiting. Undoubtedley there will be more.
The simplicity I pursued all these years has started with clearing all that had me tied to fear and dependency. I don't have to do this all on my own!
It's already been done,
and all I have to do is to reach for it.........

~

woensdag 19 januari 2011

Photobucket

Zou je zo zijn geweest als je door iedereen geliefd was? Als alles mogelijk was geweest om jou maar te kunnen helpen, omdat geld geen rol speelde?Als je nooit hoefde te smeken om de meest elementaire dingen , gewoon, omdat er altijd geld genoeg was?
Als iedereen je even aardig zou vinden?
Als familie zich allemaal als volwassenen hadden durven gedragen en jou hadden willen opvangen, in al je wanhoop van het in de steek gelaten zijn, door de meest belangrijke figuur in je leven? Zou het allemaal zo zwaar zijn geweest als je vader er nog elke dag voor je was geweest?
Opa nog leefde?
Oma nog leefde?
Je ooms er voor je wilden zijn?
En de opa en oma en ooms en tante van jouw pappa's kant niet onzichtbaar waren geweest?
Zou je dan nog zo druk, zenuwachtig, eenzaam, wanhopig, boos en verdrietig zijn geweest?

Of zou je dan, net als het kleine peutertje van toen, vol levenslust zijn, vol vertrouwen in het leven en wat komen gaat?
We kunnen er alleen maar naar gissen.
En hopen dat God zijn ingang bij jou krijgt.
Zodat je niet meer afhankelijk bent van de mensen om je heen maar stevig staat in zijn vrede en zijn kracht en zijn liefde.
zondag 9 januari 2011

~Gedoopt/ Baptism~

She by Bibje


Vandaag was het dan zover.
Wat ik 20 jaar geleden al vertelde aan mijn moeder heb ik nu echt gedaan!
Ik ben gedoopt.
Ik heb mijn hele ziel en zaligheid laten zuiveren door onderdompeling in het water.
Ik kan nog niet zeggen hoe ik me nu voel en wat er veranderd is, het is allemaal zo overweldigend geweest. De getuigenis, de onderdompeling in brrrrrKOUD water , de gebeden daarna, de zalving en de indaling van de Heilige Geest. De felicitaties en de kadootjes die ik niet verwacht had maar OOOOOOOO wat mooi!!! Al die mensen die me zoenden en omhelsden. De tranen van mijn oom. De zon buiten en dat warme gevoel wat ik had en nog steeds heb. Al die woorden die over mij zijn uitgesproken, al die beloftes in Jezus naam. Ik moet het eerst laten bezinken, tot me door laten dringen.
Wat is er nu eigenlijk anders?
Ik ben alleen koppie onder gegaan.

En toch,
stond de wereld even stil,
tikte de klok even niet maar was er eeuwigheid,
ging de hemel open,
en werd ik een ander mens.

______________________________

Today was the day.
What I told my mum 20 years ago I wanted to do, I did this very day!
I've been baptised.
I gave heart and soul to be purified in the water.
I can't tell you how I feel and what has changed, it's been all so overwhelming. The testimony, the emersion in brrrrrrr COLD water, the prayers after, the anointing and the descent of the Holy Spirit. The congratulations and the gifts wich i did not expect but OOO they are so beautifull!!! Al the people who kissed and hugged me. The tears of my uncle. The sun outside and that warm feeling I had and still have. All those words pronounced over me, all those promisses in Jesus name. I have to let it sink in.
Because what really is different from this morning?
I only went for a dip, didn't I?

And yet,
the world stood still for a while,
the clock stopt ticking, eternity was there.
Heaven opened up,
and I became different person.....

~