zaterdag 21 augustus 2010

~Alles wat je aandacht geeft groeit~

http://images.villagevoice.com/issues/0712/yaeger.jpg

Een plan dus.
Ooit heb ik een plan geschreven voor een bed&breakfast, die ik al had in mijn eigen huis. Ik wou nml uitbreiden van 1 tweepersoonskamer , naar een klein appartementje op zolder en de kamer die ik al had. Ik wou ook het hele seizoen open, ipv alleen de zomervakantie. Dat seizoen duurde dan van Pasen tot eind oktober. Ik onderzocht mijn doelgroep. Las me in over hun vakantiespreiding. Onderzocht mijn motieven om dit te willen blijven doen en ging op zoek naar manieren om mijn bed&breakfast te promoten. Ik maakte een schatting van de inkomsten en uitgaven. Ja ik zag het helemaal wel zitten. Alles lag klaar op de plank.
En toen werd ik verliefd.....
Mijn lief zag het helemaal niet zitten, hij wou geen vreemden in huis. Exit plan. Het is nooit uitgevoerd. De volgende zomer was mijn bed&breakfast niet meer open. Dat was 12 jaar geleden.
Vele dromen en idee├źn later sta ik nu dus voor de uitdaging om een nieuw plan te maken. Niemand die me nu nog gaat tegenhouden.
Ik ga weer onderzoeken wie mijn doelgroep is, hoe ik hun aandacht kan vangen en vasthouden. Ik onderzoek mijn motieven, de plek waar ik mezelf wil vestigen en ik bedenk de prijs van een consult. Ik ben wel even bezig denk ik zomaar.... het is nog niet zo een twee drie geschreven. Maar denk je eens in hoeveel energie ik kan sturen naar mijn droom als ik ermee bezig ben. Hoe ik de Kosmos alvast seintjes kan gaan geven om alles op een lijn te brengen. Stel je eens voor wat een kans dat is om het te doen slagen. Er is niet alleen sprake van "Een goede voorbereiding is het halve werk" maar ook van "Waar je je aandacht op richt groeit". Hoopvol niet waar?
Ik ga morgen beginnen!

__________________________________

A plan.
I once wrote a PLAN for a bed&breakfast, I had one already in my own house. I wanted to expand my one double room I had , to a smalle appartement in the attic and the one double and the room I had. I also wanted it to be open the whole season in stead of just the summer holidays. The season is from easter till the end of october.
I considered the target groop. Studied their holliday spread over the year. Examined my motives for wanting to have a bed&breakfast and began looking for ways to promote it. I made an estimate of earnings and expenditures. Yeah i saw lots of potential. Everything was ready for the go.
And then I fell in love.
My love did not like this, he did not want strangers in the house. Exit plan. It was never implemented. The next summmer ,my bed&breakfast was no more. That was 12 years ago.
Many dreams and ideas later I have a new goal. Nobody will stop me now. I am going to investigate my target groop. How do I capture their attention and how do I hold it. I examine my motives, the place where I want to establish myself and what the best prize of a consult will be. I will be bussy for a while I think.It's not done in a whink. But think of the energy I can send to my dream while working on my plan. How I can give the Universe signs so it can go working for me. Imagine what an opportunity it is to make it succeed. It's not just" Good preparation is half the battle", but also "Where you focus your attention on, will grow". Hopefull isn't it?
I'm going to start tomorrow.

~
~

Geen opmerkingen:

Een reactie posten