zaterdag 21 augustus 2010

~consu-moeten-minderen~

http://slimmetgeld.wazzup.nl/files/2010/03/wallet-150x150.jpg

De afgelopen maand was een harde maand.
Met maar 40 euro per week te besteden in de grote vakantie heb ik wel menig traan gelaten. Niets kon en ik heb heel wat keren nee moeten verkopen aan mijn kinderen. Inmiddels is de maand voorbij, maar de problemen nog steeds niet.Het gaat niet eens om bijzonder veel geld maar nu is dat er gewoonweg niet. Dus kan ik kiezen....doorploeteren, of overgeven. Ik ben er niet uit......
Doorploeteren betekent nog vele maanden zo weinig. Met de winter voor de boeg en twee in de lucht geschoten kinderen, die alles groter moeten, is dat niet echt handig. En dan de feestdagen, die ik nu helemaal alleen met ze vier...dus ook alleen de kadootjes moet kopen....nee ik word er niet vrolijk van. Ik begin de moed te verliezen. Waar ik vorige maand nog goede hoop had is die nu weer de bodem in geslagen. Waar ik de vorige maand nog mogelijkheden zag zie ik nu een groot zwart gat.
Ik kan natuurlijk ook overgeven, aan de sanering.
Stoppen met het zelf doen en dan maar loslaten. Ik heb inmiddels de telefoonnummers in mijn bezit, ik hoef alleen nog maar te draaien. Het lullige is dat het geld wat ik nu nodig heb dan gaat naar de bewindvoerder. Het gaat me dus extra kosten.(aanloop plus drie jaar kost zo'n 4000 euro) En dan zit ik nog met het autootje, die ik echt wel heel erg nodig heb. Ik krijg al nachtmerries als ik eraan denk dat ik straks hijgend en piepend en krakend op de fiets moet gaan. Dat autootje is mijn redding als het gaat om vervoer in benauwde dagen.
Kortom....ik sta in een vacuĆ¼m.
Hoop en bid dat het allemaal met sissers af gaat lopen.
Dat ik het ga redden!

~

Last month was tough.
With only 40 euro's to spend a week in the summer holidays, I've left many a tear. Nothing was possible and I have said NO for many times to my children. Meanwhile the month has passed, but not the problems. I am not short of that much, but I just haven't got it.
So I can choose.....
go on like this or give it in.....
I just don't know.
Go on like this means many months of hardship. With winter around the corner and two kids who have outgrown all there clothes, it is not exactly convenient. And then the winterholidays, with only me and them to celebrate. And only me to buy the gifts It makes me feel very unhappy. I am beginning to lose heart. I had high hopes last month, but they have been beaten into the ground. Where I could see opportunities last month, I see now a huge black hole.......

I can also give in, give it to dept-restructuring.
Stop doing it myself and hand it over, let it go. I got the phonenumbers in my possesion, I only have to dail it. The stupid thing is that what I need is what i will have to pay extra when I choose this option. (in about 4000 euro's) And then there is the little car ,wich I realy realy need. I'll get noghtmares thinking of myself panting,wheezing and cracking on the bike. That car is my salvation when it come to the days of my astma attacks.
In short....I am living in a vacuum right now.
Hope and pray that everything will run off to fizzle.
That I wil make it!!!!

~

Geen opmerkingen:

Een reactie posten